สล็อต pg slot

การโกหกลูกอาจสอนให้โกหก

การโกหกลูกอาจสอนให้โกหก

พ่อแม่ส่วนใหญ่อ้างว่าตนต้องการสอนลูกถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต แต่ความจริงก็คือ พ่อแม่ส่วนใหญ่โกหก ผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่พ่อแม่เท่านั้นที่โกหกเด็ก ๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ เราโกหกเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรม “ถ้าคุณไม่นอน โทรลล์ใต้เตียงจะพาคุณไป” เราโกหกเพื่อให้เด็กรู้สึกดีขึ้น “โอ้ ที่รัก ภาพวาดของคุณสวยมาก!” บางครั้งเราโกหกเพื่อความสนุกสนาน ตัวอย่างเช่น...

Continue reading...